Πρίν και Μετά

The confidence you see, braces you don’t!!

CROWDING


Before
After
Before
After
Before
AfterSPACING


Before
After
Before
After
Before
AfterCLASS III – Reverse bite


Before
After
Before
After
Before
AfterDEEP BITE


Before
After
Before
After
Before
AfterPROTRUDING TEETH


Before
After
Before
After
Before
AfterCROSSBITE


Before
After
Before
After
Before
AfterECTOPIC CANINES


Before
After
Before
After
Before
After


Ώρες Λειτουργείας

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-18:30, Σάββατο και Κυριακή – ΚΛΕΙΣΤΟ

Επικοινωνία

+357 25587878

alexisxenopoulos@gmail.com

Ομήρου 38, 3095 Λεμεσός, Κύπρος | Αθηνών Β6, Πάφος, Κύπρος